ค่า ติด ตั้ง เน็ต tot ครั้ง แรกบทความที่เกี่ยวข้อง