ตัวอย่างหนังสือเชิญเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจงบทความที่เกี่ยวข้อง